Brugervilkår for flyttecentrum


Hvis du opretter dig som bruger på Flyttecentrum.dk vedstår du at have læst og forstået nedenstående brugervilkår.

1. Om Flyttecentrum
Flyttecentrum bruges til at indhente tilbud til serviceopgaver som en online markedsplads. Flyttecentrum sætter værktøjer til rådighed, således at kunder, som skal have udført en service, kan beskrive deres servicebehov så præcist og fyldestgørende som muligt. Fagfolk har efterfølgende mulighed for via hjemmesiden at komme i kontakt med disse kunder og byde på deres opgaver. Når kunden har modtaget et tilbud, som vedkommende er tilfreds med, kan man hyre den pågældende fagmand via hjemmesiden.


2. Definition af termer
I det efterfølgende vil der blive benyttet en række vigtige termer.:

 • ” Flyttecentrum ” eller “vi”: Betegnelse for virksomheden og de personer som har oprettet og driver Flyttecentrum.dk hjemmesiden.
 • “Kunde”: Betegnelse for en person eller virksomhed, som har et servicebehov og derfor bruger hjemmesiden til at indhente tilbud fra fagfolk.
 • “Fagmand / fagfolk”: Betegnelse for en person eller virksomhed, som kan udføre serviceopgaver og som derfor benytter Flyttecentrum.dk til at finde kunder.
 • “Bruger”: Fællesbetegnelse for en privatperson eller virksomhed som er registreret på Flyttecentrum.dk enten som kunde eller som fagmand.
 • “Opgave” Betegnelse for en “annonce” som indeholder en beskrivelse af det opgaven en kunde har.

3. Ret til ændringer
Flyttecentrum.dk forbeholder sig ret til at ændre brugervilkår uden varsel.

Flyttecentrum.dk forbeholder sig ret til at ændre priserne med 5 dages varsel. En sådan ændring vil blive annonceret på hjemmesiden i form af en nyhed.

4. Ansvarsfraskrivelse
Flyttecentrum.dk agerer som et mellemled mellem kunder og fagfolk ved at stille en online markedsplads til rådighed som de to parter kan benytte sig af. Flyttecentrum.dk er ikke ansvarlig for:

 • rigtigheden af de oplysninger som kunder og fagfolk oplyser
 • betaling og effektuering af handlen mellem kunder og fagfolk
 • handel eller service mellem kunder og fagfolk
 • overholdelse af aftaler mellem kunder og fagfolk
 • økonomiske tab for kunder og fagfolk som følge af brugen af Flyttecentrum.dk
 • uhensigtsmæssigheder som følge af fejl i programmeringen eller tekniske problemer på hjemmesiden og webserveren
 • force majeure hændelser eller andre hændelser som er udenfor Flyttecentrum.dk´s rækkevidde

5. Persondata og persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os på Flyttecentrum.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Flyttecentrum.dk opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Flyttecentrum.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på Flyttecentrum.dk er Tech Maze Media Aps.

Vi opbevarer kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Flyttecentrum.dk kan videregives eller sælges videre til tredjemand.

Som registreret hos Flyttecentrum.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Flyttecentrum.dk via e-mail info@ Flyttecentrum.dk

Cookies
På Flyttecentrum.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Logstatistik
Vi bruger en logstatistik på Flyttecentrum.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Flyttecentrum.dk.

Flyttecentrum.dk registrerer data i forbindelse med brugeroprettelser og dernæst ved oprettelse af opgaver. Der registreres også data fra fagfolk. Flyttecentrum.dk vil aldrig sælge nogen af disse data til en tredjepart. Dog er dele af dette datasæt synligt for brugere på hjemmesiden.

Synlig information for besøgende der er logget som brugere på Flyttecentrum.dk:

 • serviceopgavers detaljer
 • steder hvor opgaver skal udføres
 • datoer hvor opgaver skal udføres
 • diverse informationer om fagfolk
 • liste over fagfolk som har vist interesserede i en opgave

6. Indtastning af information
Som bruger på Flyttecentrum.dk forpligter du dig til at angive aktuel, korrekt og lovlig information i forbindelse med din brugeroprettelse, opgaveoprettelse, bud og den efterfølgende skriftlige kommunikation med andre parter på Flyttecentrum.dk.


7. Email og sms udsendelser
Flyttecentrum.dk´s brugere vil automatisk modtage emails og sms’er når der indtræffer vigtige hændelser i forbindelse med deres brug af hjemmesiden. Brugere kan dog til enhver tid logge ind på deres konto og tilvælge eller fravælge de beskeder, som de ønsker at modtage via hhv. email og sms. Udgifter til udsendelser af sms’er betales af Flyttecentrum.dk.

8. Kontaktoplysninger
Kontaktoplysninger defineres som oplysninger der kan føre til identifikationen af en bruger. Kontaktoplysningerne for kunder og fagfolk udveksles når fagfolk tilkøber sig adgang med henblik på tilbudsafgivning.


9. Betaling
Som kunde er al brug af Flyttecentrum.dk gratis. Som fagmand skal der betales for adgang til kundens informationer

10. Indbetaling
Indbetaling af penge til fagfolkenes konti kan ske på to måder:

 • Via bankoverførsel
 • Via betalingskort


11. Sikkerhed
Flyttecentrum.dk benytter værktøjer til at sikre, at det data som brugerne har afgivet på hjemmesiden ikke kan misbruges eller falde i forkerte hænder. Dog kan Flyttecentrum.dk ikke påtage sig ansvar for uforudsete hændelser som kan kompromittere sikkerheden på den webserver, hvor dataene ligger gemt, som følge af force majeure hændelser, hacker aktivitet, “Denial Of Service” angreb og som følge af eventuelle fejl som måtte optræde i den programmeringskode som styrer hjemmesiden.

12. Klager over firmaer
Hvis der kommer uforholdsmæssig mange klager over et firma, forbeholder Flyttecentrum.dk sig retten til at lukke firmaets konto med øjeblikkelig virkning.


13. Lukning af konto
Flyttecentrum.dk forbeholder sig retten til at lukke en brugers konto såfremt denne ikke har fulgt de vilkår der er beskrevne i dette dokument.